PROCES PROJEKTOWY

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie.

Poniżej przedstawiony został przykładowy proces projektowy.

Rozpoznanie potrzeb i preferencji klienta

Układ funkcjonalno-przestrzenny

konsultacje koncepcji

projekt koncepcyjny

projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Rozpoznanie Potrzeb I Preferencji Klienta

Zdjęcia terenu, wstępne informacje do przygotowania schematu funkcjonalno- przestrzennego, podkład, inwentaryzacja, drzewostan do zachowania/usunięcia, określenie budżetu

Układ Funkcjonalno-Przestrzenny

Konsultacja: szkice koncepcyjne, rzut z góry z wyodrębnionymi obszarami ciągów komunikacyjnych, zieleni, otwarcia widokowe, sprzężenia widokowe, strefa rekreacji; spotkanie: inspiracje, proponowane materiały, mała architektura, styl założenia, roślinność

Konsultacje Koncepcji

Konsultacja: opracowany model 3D założenia, z naniesioną roślinnością, układem ciągów komunikacyjnych, elementami małej architektury;

Spotkanie: wprowadzenie poprawekdo projektu na podstawie „roboczych” wizyalizacjiw wersji monochromatycznej

Projekt Koncepcyjny

Oddanie projektu koncepcyjnego; 

Część opisowa: opis założeń projektu, opis koncepcji, dokumentacja fotograficzna terenu (płyta CD); 

Część graficzna: plansza podstawowa (1), z naniesioną infrastrukturą komunikacyjną, zielenią, elementami małej architektury, oświetleniem – rzut z góry; plansza (2) z naniesioną zielenią, wykazem gatunków, ilością sztuk oraz wizualizacje

Projekt Wykonawczy

Oddanie projektu wykonawczego: plansza (3): wymiarowanie ciągów komunikacyjnych, placów, skarp; plansza (4): wymiarowanie detali (rzeźb, małej architektury, pawilonów), przekroje; plansza (5): rojekt oświetlenia (rozmieszczenie punktów świetlnych, wybór opraw oświetleniowych), zalecenia pielęgnacyjne dla wybranych gatunków roślin, katalog materiałów użytych w projekcie  

Nadzór Autorski

(Dodatkowo płatna usługa)

Nadzór prac wykonawczych: harmonogram prac ziemnych, ogrodniczych zawiera m.in. ustalenie mieszanek rodzajów podłoża dla poszczególnych gatunków roślin, rodzaj ściółki, wypełnienie rabat, wybór materiału szkólkarskigo itd.

Lat Doświadczenia

Lat Nauki

Projekty

Nagród i wyróżnień