O MNIE

KILKA SŁÓW O MNIE

Prowadzę kompleksową działalność w zakresie projektowania terenów zieleni, obejmujących ogrody przy domach, rezydencjach, obiektach użyteczności publicznej.

Zaletą firmy jest kompleksowa usługa poparta wiedzą wyniesioną ze studiów (Architektura Krajobrazu), kursów doszkalających oraz wieloletnim doświadczeniem.

Posiadam profesjonalny sprzęt, aby sprawnie i terminowo wykonać powierzone prace. Gwarantuję indywidualne podejście do każdego projektu tak, aby efekt końcowy w pełni satysfakcjonował Klienta.

Wykonuję:

 • Projekty – od koncepcji zagospodarowania ogrodu do projektu technicznego

 • Realizacje – od zagospodarowania tarasów, ogrodów na dachach, przez ogrody przydomowe i przy firmach po rozległe tereny otwarte i parki (współpraca z firmami wykonawczymi)

 • Systemy automatycznego nawadniania (współpraca z firmami wykonawczymi)

 • Inwentaryzacje dendrologiczne

Jako Główny Projektant jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie ukończyłam sześcioletnie studia na kierunku architektura krajobrazu w specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu, uzyskując tytuł mgr inż. architekta krajobrazu. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w 2009 r. po uzyskaniu tytułu technika architektury krajobrazu, którą rozwijam i udoskonalam do dziś. Ponadto od 2011 do 2020r. pracowałam w Starostwie Powiatowym w Lubinie na stanowisku: Główny Specjalista do spraw związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień.

W projektowaniu przestrzeni najważniejsza jest pasja. Dzięki niej tworzenie dla Państwa projektów i dokumentacji to dla mnie przyjemność. Pozwala mi ona na maksymalne zaangażowanie w powierzone zadania. 

Zdobyte doświadczenie i umiejętności zawodowe umożliwiają mi pracę na wysokim poziomie merytorycznym. Jestem w stanie sprostać najwyższym wymaganiom naszych Klientów – kreować przestrzeń prywatnych ogrodów, obiektów zabytkowych i nowoczesnych miejsc publicznych oraz wspomagać rozwój inwestycji w zgodzie z Naturą.

POSIADAM SPECJALIZACJE W NASTĘPUJĄCYCH PROJEKTACH:

 • projekty zieleni i zagospodarowania przestrzeni przy budynkach mieszkalnych i administracyjnych, przy szpitalach, szkołach, kościołach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, obiektach rekreacyjnych, jak i przy szlakach komunikacyjnych;

 • projekty zagospodarowania tarasów, balkonów, wnętrz, cmentarzy;

 • projekty rabat i „zielonych ścian”;

 • projekty nawierzchni, placów zabaw i małej architektury;

 • projekty rewitalizacji parków i obszarów historycznych;

 • projekty rekultywacji obszarów zdegradowanych;

 • rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.;

 • projekty na odległość – projekty „on line”;

 • profesjonalna inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka drzewostanem;

 • analizy krajobrazowe;

 • opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych;

 • opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów i biocenoz, w ramach studiów do planów przestrzennego zagospodarowania, na różnych poziomach planowania;

 • opracowywanie koncepcji ochrony parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych;

Lat Doświadczenia

Lat Nauki

Projekty

Nagród i wyróżnień